Υγρός στίβος είναι το γενικό όνομα για τα αθλήματα πισίνας. Ορισμένες φορές τα αθλήματα του υγρού στίβου συγχέονται με τα ναυτικά αθλήματα, που είναι αθλήματα που διεξάγονται στη θάλασσα (ιστιοπλοΐα, ταχυπλοΐα), ή σε λίμνες (κωπηλασία).

Αθλήματα

Επεξεργασία

Ο υγρός στίβος περιλαμβάνει τα εξής ολυμπιακά αθλήματα:

Επίσης, στον υγρό στίβο περιλαμβάνονται και διάφορα μη ολυμπιακά αθλήματα, όπως: