Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Υλλείς είναι γνωστή μία από τις τρεις πρωταρχικές φυλές των Δωριέων — οι άλλες δύο ήταν οι Δυμάνες και οι Πάμφυλοι. Ειδικότερα ωστόσο, Υλλείς ονομάσθηκαν μία ομάδα Δωριέων που εγκαταστάθηκαν στην Κέρκυρα (βλ. και Ύλλος), καθώς και μια άλλη ομάδα Δωριέων που εγκαταστάθηκαν στη νήσο Θήρα, γνωστή από επιγραφές που βρέθηκαν («Υλλέων Νύμφαι»).

ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969