Η υπερδιήθηση είναι μέθοδος αποχωρισμού των στερεών σωματιδίων που περιέχονται στο υγρό ενός κολλοειδούς με τη χρήση πορώδους μεμβράνης ή όπως συνηθίζεται να λέγεται ημιπερατής μεμβράνης.

Στα νοσοκομεία η μέθοδος αυτή είναι ευρύτατη.
Χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές υπερδιήθησης που καθαρίζουν το αίμα των ασθενών που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια, γνωστότερες ως συσκευές αιμοκάθαρσης.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία