Η υπηρεσία μιας στάσης (αγγλικά: one stop shop) αναφέρεται στον τόπο όπου παρέχονται πολλές υπηρεσίες. Ο τόπος μπορεί να αναφέρεται σε φυσικό ή σε ηλεκτρονικό χώρο, ιστότοπο. Με τη χρήση υπηρεσιών μιας στάσης οι πολίτες και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν σε έναν μόνο τόπο όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν σε συγκεκριμένο γεγονός. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προωθεί τις υπηρεσίες μιας στάσης στο πλαίσιο του σχεδιασμού υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη.

Στη Ελλάδα η γνωστότερη υπηρεσία μιας στάσης είναι η Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) που αφορά στη σύσταση εταιρειών. Στην πρώτη φάση εφαρμογής της, η χρήση της υπηρεσίας απαιτούσε την φυσική παρουσία των εταίρων σε υπηρεσία του ΓΕΜΗ. Το 2016 θεσμοθετήθηκε η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συστήσουν εταιρεία χωρίς να επισκεφτούν καμία δημόσια υπηρεσία. Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΓΕΜΗ ενημερώνονται αυτόματα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία