Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι η ενιαία κεντρική βάση μητρώου επιχειρήσεων στην οποία συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία των εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Ελλάδα.[1]

Ιστορία και υπόβαθροΕπεξεργασία

Το Γ.Ε.ΜΗ. άρχισε τη λειτουργία του στις 4 Απριλίου του 2011. Αντικατέστησε το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) που τηρείτο στις Νομαρχίες της χώρας και τα Βιβλία Εταιρειών (Ε.Π.Ε. και προσωπικών) που τηρούντο στα Πρωτοδικεία.

Το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το μητρώο εμπορικής δημοσιότητας το οποίο απαιτείται να τηρούν όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των σχετικών οδηγιών εταιρικού δικαίου και ιδίως κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ και πρόκειται να συνδεθεί με τα μητρώα των λοιπών Κρατών-Μελών μέσω μιας ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας, στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης Μητρώων της Οδηγίας 2010/17/ΕΕ.[2]

ΛειτουργίαΕπεξεργασία

Σήμερα το Γ.Ε.ΜΗ. προσφέρει υπηρεσίες στις εμπορικές επιχειρήσεις είτε μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (οι οποίες είναι εγκατεστημένες στα 59 Εμπορικά Επιμελητήρια της χώρας) είτε ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου www.businessportal.gr. Σε αυτά τα σημεία επαφής διεκπεραιώνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να πραγματοποιούν οι εμπορικές επιχειρήσεις και ιδίως οι εταιρείες την εμπορική τους δημοσιότητα.

Το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η σύσταση εταιρειών με τη διαδικασία της Μίας Στάσης η οποία καθιερώθηκε με το ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α'). Υπηρεσίες Μίας Στάσης αποτελούν οι 59 Υπηρεσίες ΓΕΜΗ στα επιμελητήρια της χώρας, περίπου 2.500 πιστοποιημένα συμβολαιογραφικά γραφεία καθώς και μελλοντικά 52 επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε αυτά τα σημεία επαφής διεκπεραιώνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εμπορικές εταιρείες νομική προσωπικότητα και οικονομική δραστηριότητα.[3]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Τι είναι και πως λειτουργεί το ΓΕΜΗ Αρχειοθετήθηκε 2015-04-09 στο Wayback Machine. moneyguru.gr
  2. Αρθρο 1, παρ. 4, ν. 3419/2005 "Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) & Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας" ΦΕΚ 297 Α' / 2005
  3. Αρχική businessregistry.gr

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία