Υποσυνομοταξία

ταξινομική βαθμίδα της βιολογίας για την κατάταξη των έμβιων όντων

Στην συστηματική ταξινόμηση των εμβίων όντων, ως υποσυνομοταξία ονομάζεται η ταξινομική βαθμίδα που βρίσκεται μεταξύ της συνομοταξίας και της υπερομοταξίας.

Δεν διαιρούνται όλες οι συνομοταξίες σε υποσυνομοταξίες. Αυτές που διαιρούνται περιλαμβάνουν: