Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

Ηγεσία
Υπουργός:
Πληροφορίες
Σύσταση: 11 Οκτωβρίου 2004
Κατάργηση: 7 Οκτωβρίου 2009
Έδρα: Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 12, Αθήνα
Ιστοσελίδα:

Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (2004-2009) ήταν εθνικός φορέας ο οποίος προέκυψε μετά από πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή με την κατάργηση του Υπουργείου Τουρισμού στις 11.10.2004. Πέντε χρόνια μετά, στις 7 Οκτωβρίου 2009, μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου το Υπουργεία Τουριστικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Πολιτισμού συγχωνεύθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

ΙστορίαΕπεξεργασία

  • Στις 14 Μαρτίου 1989 με τον Ν. 1835/1989[1] συνεστήθη το Υπουργείο Τουρισμού.
  • Στις 11 Οκτωβρίου 1991 με το Π.Δ. 417/1991[2], μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, το Υπουργείο Τουρισμού καταργήθηκε και οι υπηρεσίες του μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
  • Στις 15 Νοεμβρίου 1993 με το Π.Δ. 459/1993[3], μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου, το Υπουργείο Τουρισμού ανασυστάθηκε με απόσπαση των υπηρεσιών του από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
  • Την 1η Φεβρουαρίου 1996 με το Π.Δ. 27/1996[4], μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, το Υπουργείο Τουρισμού συγχωνεύθηκε με τα Υπουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
  • Στις 17 Μαρτίου 2004 με το Π.Δ. 122/2004[5], μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, το Υπουργείο Τουρισμού ανασυστάθηκε με απόσπαση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
  • Στις 11 Οκτωβρίου 2004 με τον Ν. 3270/2004[6] το Υπουργείο Τουρισμού μετονομάστηκε σε Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
  • Στις 7 Οκτωβρίου 2009 με το Π.Δ. 186/2009[7], μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, τα Υπουργεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού συγχωνεύθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
  • Στις 21 Ιουνίου 2012 με το Π.Δ. 85/2012[8], μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, συνεστήθη το Υπουργείο Τουρισμού από τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης κατά τη συγχώνευση του τελευταίου με το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Διάστημα Ονομασία
1989-1991 Υπουργείο Τουρισμού
1991-1993 Συγχώνευση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
1993-1996 Υπουργείο Τουρισμού
1996-2004 Συγχώνευση στο Υπουργείο Ανάπτυξης
2004 Υπουργείο Τουρισμού
2004-2009 Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
2009-2012 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Διατελέσαντες Υπουργοί Τουριστικής Ανάπτυξης 2004-2009Επεξεργασία

Ονοματεπώνυμο Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σημειώσεις
Δημήτρης Αβραμόπουλος 11 Οκτωβρίου 2004 15 Φεβρουαρίου 2006 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή 2004

Μετονομασία του Υπουργείου Τουρισμού σε Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (11.10.2004)

Φάνη Πάλλη-Πετραλιά 15 Φεβρουαρίου 2006 19 Σεπτεμβρίου 2007 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή 2004
Άρης Σπηλιωτόπουλος 19 Σεπτεμβρίου 2007 8 Ιανουαρίου 2009 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή 2007
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος 8 Ιανουαρίου 2009 7 Οκτωβρίου 2009 Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Α. Καραμανλή 2007

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία