Υπόστρωμα είναι το μέσο στο οποίο λαμβάνει χώρα μια χημική αντίδραση ή το αντιδραστήριο σε μια αντίδραση που παρέχει μια επιφάνεια για απορρόφηση . Για παράδειγμα, στη ζύμωση της μαγιάς, το υπόστρωμα στο οποίο δρα η μαγιά είναι η ζάχαρη για την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα.

Στη βιοχημεία, ένα ένζυμο υπόστρωμα είναι η ουσία στην οποία δρα το ένζυμο .

Μερικές φορές η λέξη υπόστρωμα χρησιμοποιείται επίσης ως συνώνυμο του αντιδρώντος, το οποίο είναι το μόριο που καταναλώνεται σε μια χημική αντίδραση.