Η Υψομετρία είναι ιδιαίτερος κλάδος της Γεωδαισίας, της Τοπογραφίας και Χαρτογραφίας που συμπληρώνει την επιπεδομετρία.

Αντικείμενο της υψομετρίας είναι η μέτρηση ύψους σημείων του εδάφους από κάποια επιφάνεια αναφοράς που συνηθέστερα είναι η μέση στάθμη θάλασσας. Η υψομετρία ανάλογα με το σκοπό και τα μέσα που χρησιμοποιεί διακρίνεται σε βαρομετρική, γεωμετρική ή χωροστάθμιση και σε τριγωνομετρική.

Πηγές Επεξεργασία

  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica τ.59ος, σ.103.