Ως Φάροι ομίχλης (fog detector lights, fog. detr Lt) χαρακτηρίζονται ειδικοί φάροι (μηχανές) που εγκαθίστανται στις συνήθεις Φαροικίες και χρησιμεύουν για την αυτόματη αποκάλυψη ύπαρξης ομίχλης, τόσο κατά την ημέρα όσο και κατά την νύκτα.

Οι Φάροι αυτού του είδους εκπέμπουν ισχυρά υποκύανο λευκή αναλαμπή με την οποία «σαρώνουν» ορισμένο τομέα του ορίζοντα διάρκειας περίπου ενός δευτερολέπτου. Όταν η δέσμη της σάρωσης αυτοφωτίζεται (δηλαδή γίνεται αντιληπτή και από άλλες κατευθύνσεις) τότε υφίσταται ομίχλη και ενεργοποιείται το υφιστάμενο σύστημα εκπομπής των ηχητικών σημάτων ομίχλης.