Φαινόμενο Μάγκνους ονομάζεται στη Αεροδυναμική το φαινόμενο εκείνο της δημιουργίας καθέτων δυνάμεων επί του άξονα περιστρεφόμενου κυλίνδρου που εκτίθεται σε ρεύμα αέρος.

Δια της στροφής του κυλίνδρου και της σημειούμενης τριβής τα μόρια του αέρα παρασύρονται με ταχεία κίνηση κατά την πλευρά της φοράς της περιστροφής, ενώ κατά την άλλη πλευρά τα μόρια του αέρα επιβραδύνονται. Αυτή η διαφορά των ταχυτήτων έχει ως συνέπεια να δημιουργείται αντίρροπη διαφορά πίεσης της οποίας αποτέλεσμα είναι οι υπό τον Ερρίκο Γουσταύο Μάγκνους, κατά πρώτη φορά, παρατηρηθείσες κάθετες δυνάμεις.

Το φαινόμενο αυτό μελετήθηκε ιδιαίτερα το 1923 στο αεροδυναμικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Γαττίγκης και αμέσως ένα χρόνο μετά, ο ναυπηγός Φλέττνερ το δοκίμασε σε πρακτική εφαρμογή επί ιστιοφόρου πλοίου, με περιστρεφόμενους ιστούς, με μικρή επιτυχία. Τα πλοία του τύπου αυτού παραμένουν σήμερα πειραματικά και λέγονται πλοία Μάγκνους, εκ του ονόματος του πρώτου παρατηρητή του φαινομένου ή ρότορσιπ, περισσότερο διαδεδομένα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Magnus effect στο Wikimedia Commons