Γενική περιοχή στην οποία βρίσκεται το Φανάρι

Το Φανάρι, σήμερα Φενέρκιοϊ ή Φενέρ (Fener ή Fenerköy), είναι χωριό στην Ευρωπαϊκή Τουρκία. Στην απογραφή του 2007 είχε πληθυσμό 3.000 κατοίκων.

Ανήκε στη Μητρόπολη Σηλυβρίας, βρισκόμενο περίπου 8 χιλιόμετρα βόρεια της Σηλυβρίας). Πριν την ανταλλαγή πληθυσμών κατοικούνταν από ελληνικές οικογένειες.