Το φαράσι είναι ένα οικιακό εργαλείο που χρησιμεύει στο μάζεμα σκουπιδιών και σκόνης μετά από σκούπισμα. Πρόκειται για ένα είδος φτυαριού που μπορεί να συγκεντρώσει σκουπίδια και σκόνη που βρίσκονται στο επίπεδο του εδάφους. Μπορεί να είναι σιδερένιο ή πλαστικό. Είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της σκούπας.

Ένα φαράσι

Δείτε επίσης

Επεξεργασία