Φεμινισμός δεύτερου κύματος

Ο φεμινισμός δεύτερου κύματος αναφέρεται σε μια περίοδο φεμινιστικής σκέψης που έχει την καταγωγή της κάπου μέσα στη δεκαετία του ’60 και ασχολήθηκε βασικά με την ανεξαρτησία και τη μεγαλύτερη πολιτική δράση για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Το φεμινιστικό κίνημα δεύτερου κύματος ενδιαφέρθηκε βασικά με θέματα όπως η οικονομική ισότητα μεταξύ των φύλων και η ενασχόληση με τα δικαιώματα γυναικείων μειονοτήτων παρά με απόλυτα δικαιώματα όπως το δικαίωμα ψήφου, όπως είχε κάνει ο φεμινισμός πρώτου κύματος. Ένα φαινόμενο της περιόδου περιλάμβανε την αναγνώριση των λεσβίων γυναικών εντός του κινήματος. Οι λεσβίες είχαν μία ασαφή σχέση με άλλες, γενικά ετεροφυλόφιλα προσανατολισμένες φεμινιστικές ομάδες. Πολλοί φεμινιστές δεν ήθελαν να συνδεθούν με λεσβίες εξαιτίας των στερεοτύπων των “ανδροπρεπών” λεσβιών που ήταν κυρίαρχα την εποχή αυτή. Ως αποτέλεσμα πολλές φεμινιστικές ομάδες αισθάνθηκαν προδομένες και πως είχαν απορριφθεί από ετεροφυλόφιλες γυναίκες, ισχυριζόμενες πως οι ετεροφυλόφιλες σεξουαλικές σχέσεις αυτόματα καθιστούσαν τις γυναίκες υποτελείς, και πως η μόνη αληθινή ανεξαρτησία μπορούσε να έρθει μέσω λεσβιακών σχέσεων.

Το δεύτερο κύμα είναι περισσότερο κοινά συνδεδεμένο με την θεωρία του ριζοσπαστικού φεμινισμού.

Η Άνοδος των σκόπιμων κοινοτήτων

Επεξεργασία

Μια ενδιαφέρουσα και ελλιπώς τεκμηριωμένη πλευρά του δεύτερου κύματος ήταν η άνοδος των συνεργατικών γυναικείων ζωντανών κοινοτήτων. Ένα παράδειγμα τέτοιας σκόπιμης κοινότητας ήταν η Chatanika River Women’s Colony.

Φεμινίστριες του δεύτερου κύματος

Επεξεργασία
 • Bella Abzug
 • Gloria E. Anzaldúa
 • Simone de Beauvoir
 • Lorraine Bethel
 • Susan Brownmiller
 • Charlotte Bunch
 • Thérèse Casgrain
 • Mary Daly
 • Angela Davis
 • Heather Dean
 • Andrea Dworkin
 • Susan Faludi
 • Shulamith Firestone
 • Jo Freeman
 • Marilyn French
 • Betty Friedan
 • Carol Gilligan
 • Germaine Greer
 • Carol Hanisch
 • Donna Haraway
 • Nancy Hartsock
 • Dorothy Hewett
 • bell hooks
 • Bonnie Kreps
 • Jacqueline Livingston
 • Catharine MacKinnon
 • Kate Millett
 • Cherrie Moraga
 • Robin Morgan
 • Bernice Johnson Reagon
 • Erin Pizzey
 • Sheila Rowbotham
 • Margaret Sanger
 • Kathie Sarachild
 • Alice Schwarzer
 • Gloria Steinem
 • Betsy Warrior

Βλέπε επίσης

Επεξεργασία