Φεντόρα

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Ως «φεντόρα» είναι γνωστό ένα είδος καπέλου.

Ο όρος Φεντόρα μπορεί επίσης να περιγράφει:

Τέχνες και ψυχαγωγία Επεξεργασία

Πληροφορική Επεξεργασία

Τοποθεσίες Επεξεργασία


 
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.