Ως Φλιάσιον Πεδίον αναφέρεται η κοιλάδα του Ασωπού ποταμου στη νότια Κορινθία. Η κοιλάδα βρίσκεται σε υψόμετρο 300 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και υπήρξε εύφορη -οι ντόπιοι παρήγαγαν κρασί από τα εκλεκτά αμπέλια της. Το Φλιάσιο πεδίο ανήκε κατά την αρχαιότητα στους κατοίκους του Φλιούντα ή Φλειούντα, μια πόλης χτισμένης περίπου 3,5 χιλιόμετρα από τη σημερινή Νεμέα Από την αρχαία πόλη απομένουν τμήματα των τειχών της και του θεάτρου της.