Ο Φλωρίνος ήταν Μικρασιατικής καταγωγής γνωστικός που έζησε τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν.

Βίος Επεξεργασία

Ο Φλωρίνος ήταν μαθητής του Πολύκαρπου Σμύρνης και συμμαθητής του Ειρηναίου Λυώνος περί το 150[1]. Αργότερα θα μεταβεί στη Ρώμη και θα χειροτονηθεί πρεσβύτερος. Εκεί θα γνωρίσει την Βαλεντινιανή εκδοχή του γνωστικισμού. Ο Ειρηναίος Λυώνος θα αναλάβει την απόκρουσή του συντάσσοντας το χαμένο έργο του Περί Ογδοάδος.

Διδασκαλία Επεξεργασία

Οι αρχαίες πηγές δεν κάνουν συνήθως διάκριση μεταξύ των προσωπικών πεποιθήσεων του Βαλεντίνου και των μαθητών του όπως του Φλωρίνου.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Στυλιανός Παπαδόπουλος, Πατρολογία τομ. Α´, εκδ. Παρουσία, Αθήνα 1997, σελ.266

Πηγές Επεξεργασία

  • Παναγιώτης Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, τομ. Β. εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη, 2005, σελ.158
  • Στυλιανός Παπαδόπουλος, Πατρολογία τομ. Α' ,εκδ. Παρουσία, Αθήνα, 1997, σελ.266