Για άλλες χρήσεις, δείτε: Φράγμα (αποσαφήνιση).

Φράγμα είναι κατασκευή που εμποδίζει, ανακατευθύνει ή επιβραδύνει την φυσική ροή υδάτων. Συνήθως με την κατασκευή ενός φράγματος δημιουργούνται συλλέκτες υδάτων, δεξαμενές ή ακόμη και τεχνητές λίμνες.

Φράγμα στην Ιαπωνία

Τύποι φραγμάτων Επεξεργασία

Υπερχειλιστές Επεξεργασία

Ο υπερχειλιστής συνήθως αποτελεί τμήμα του φράγματος. Είναι ουσιαστικά ο τρόπος να παροχετεύεται νερό από τον συγκεντρωμένο όγκο υδάτων κατά βούληση, ώστε να αποφεύγεται η υπερχείλιση του φράγματος.

Παραπομπές Επεξεργασία


Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία