Ο Υπερχειλιστής είναι μια κατασκευή που χρησιμοποιείται για την παροχή ελεγχόμενης απελευθέρωσης ροών από τα φράγματα ή τα αναχώματα σε μια κατάντη περιοχή, συνήθως στην κοίτη του ποταμού. Η απελευθέρωση των ροών διασφαλίζει ότι το νερό δεν θα υπερχειλίσει και δεν θα προκαλέσει ζημιά ή δεν θα καταστρέψει το φράγμα.

Υπερχειλιστής σε φράγμα στην Ουαλία

Το νερό κανονικά ρέει σε έναν υπερχειλιστή μόνο κατά τη διάρκεια περιόδων πλημμύρας, όταν η δεξαμενή δεν μπορεί να συγκρατήσει την περίσσεια νερού που εισέρχεται στη δεξαμενή πάνω από αυτή που μπορεί να χωρέσει.

Δείτε ακόμη

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία