Ο Φραόρτης, γιος του Δηιόκη, υπήρξε ο δεύτερος βασιλιάς των Μήδων που βασίλεψε κατά πάσα πιθανότητα από το 647 ως το 625 π.Χ.

Φραόρτης
Περίοδος647 - 625 π.Χ.
ΠροκάτοχοςΔηιόκης
ΔιάδοχοςΚυαξάρης
Θάνατος625 π.Χ.
ΠατέραςΔηιόκης
δεδομένα (π  σ  ε )

Ο Φραόρτης κατά τον Ηρόδοτο

Επεξεργασία

Πρώτες ενέργειες

Επεξεργασία

Μόλις ανέβηκε στον θρόνο ο Φραόρτης φιλοδοξούσε να επεκτείνει την αυτοκρατορία του ώστε να μην εξουσιάζει μόνο τους Μήδους. Έτσι, υπέταξε αρχικά την Περσία και στη συνέχεια συνδυάζοντας την Περσική και τη Μηδική δύναμη προχώρησε στη συστηματική κατάκτηση της Ασίας.

Θάνατος του Φραόρτη

Επεξεργασία

Κάποια χρόνια αργότερα θέλησε να υποτάξει τους Ασσύριους της Νινευή, οι οποίοι πρωτύτερα ήταν οι κυρίαρχοι της Ασίας. Εκείνη την περίοδο ήταν εντελώς μόνοι εξαιτίας της αποστασίας των συμμάχων τους. Παρ’ όλα αυτά αποδείχτηκαν ακόμα ισχυροί διότι στην εκστρατεία εναντίον τους σκοτώθηκε ο Φραόρτης, και το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του.

Επίλογος

Επεξεργασία

Τον Φραόρτη τον διαδέχτηκε ο γιος του Κυαξάρης.