Με τη γενική ονομασία βιλιπρωτεΐνη ή φυκοβιλίνη ή φυκοχολίνη (biliprotein ή phycobilin), φέρονται διάφορες μπλε ή κόκκινες χρωστικές ουσίες που απαντώνται σε φύκη και κυρίως στα κυανοβακτήρια, και στα ροδόφυτα. Πρόκειται για συνθετικά χρωμοπρωτεΐδια που αποτελούν βοηθητικές χρωστικές της φωτοσύνθεσης που όμως, αντίθετα από τις χλωροφύλλες και τα καροτενοειδή, αυτές είναι υδατοδιαλυτές. Δομικά μοιάζουν πολύ με το πορφυρινικό τμήμα του μορίου της χλωροφύλλης, με μόνη διαφορά ότι δεν περιέχουν μαγνήσιο.

Διακρίνονται τρία είδη βιλιπρωτεϊνών ή φυκοβιλινών:

Σημαντικότερες εξ αυτών είναι οι δύο πρώτες.