Φυλακή (αρχαία πόλη)

Η Φυλακή ήταν πόλη της αρχαιότητας, η οποία σύμφωνα με τον ιστορικό Αθανάσιο Σταγειρίτη, την αναφέρει ως πόλη της Κασσωπαίας χώρας. Η πόλη είχε υπό την επιρροή της την περιοχή από δυσμάς μέχρι την Λάμαρη και πότε δεν άγγιξε το Φανάρι. Ο ιστορικός Λίβιος αναφέρει και αυτός ότι η πόλη υπάγονταν στην Κασσωπαία χώρα και και κατοικούνταν από Μολοσσούς. Ο Όμηρος γράφει στην ραψωδία λ στους στίχους 288-291 της Οδύσσειας τα εξής: <<... ούτε τι Νηλευς τω ος μη έλικας βοας ευρυμέτωπους εκ Φυλακής ελάσειε βίης Ιφικτη ειής αργάλέας... >> <<... Όμως ο Νηλευς δεν την έδιδε, παρά σε όποιον ελικοκέρατα βόδια ευρυμέτωπα από την Φυλακής θα έφερνε, του δυνατού Ιφίκτου τα φοβερά... >> Η εκτροφή βοδιών στην περιοχή της Φυλακής είναι πιθανό πως υπήρχε κατά την εποχή του Ομήρου και ίσως αποτελεί προέλευση του γνωστού θρύλου με τα βόδια του Γηρυόνη.