Οι φωτογραφικοί φακοί ανάλογα με την εστιακή απόσταση που έχουν, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) ευρυγώνιους φακούς, β) κανονικούς (normal) φακούς και γ) τους τηλεφακούς ή φακούς μεγάλης εστιακής αποστάσεως.

Φωτογραφικοί φακοί.

Ευρυγώνιοι φωτογραφικοί φακοί

Επεξεργασία

Οι ευρυγώνιοι φωτογραφικοί φακοί έχουν οπτική γωνία έως 60° και κατηγοριοποιούνται και αυτοί σε τρεις κατηγορίες, τους “fisheye”, τους υπερευρυγώνιους και τους απλούς ευρυγώνιους.

  • Οι “fisheye” φωτογραφικοί φακοί καλύπτουν γωνία 180° και μεγαλύτερη, ενώ η παραμόρφωση που δημιουργούν είναι υπερβολική.
  • Οι υπερευρυγώνιοι φωτογραφικοί φακοί έχουν οπτική γωνία από 100° έως και 85° περίπου, η παραμόρφωση που προκαλούν ελέγχεται ευκολότερα σε σχέση με τους “fisheye”.
  • Οι ευρυγώνιοι φωτογραφικοί φακοί έχουν οπτική γωνία από 90° έως και 60° κατά προσέγγιση, η παραμόρφωση τους είναι μικρή και προσεγγίζουν τους κανονικούς (normal) φακούς.

Κανονικοί (normal) φωτογραφικοί φακοί

Επεξεργασία

Οι κανονικοί (normal) φακοί έχουν οπτική γωνία από 55° μέχρι και 35° κατά προσέγγιση. Οι φακοί αυτοί είναι οι πλέον συνηθισμένοι και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για γενικές φωτογραφίες και φωτογραφίες κάτω από χαμηλό φωτισμό καθώς έχουν μεγάλο διάφραγμα.

Τηλεφακοί/ Φακοί μεγάλης εστιακής αποστάσεως

Επεξεργασία

Οι τηλεφακοί ή φακοί μεγάλης εστιακής αποστάσεως έχουν οπτική γωνία από 40° μέχρι και 1°. Λόγω του πολύ μικρού βάθους πεδίου που διαθέτουν αυτού του είδους οι φακοί, ο κίνδυνος να βγει “κουνημένη” η φωτογραφία είναι μεγάλος και γι' αυτό συνήθως χρησιμοποιούμε τρίποδο στην φωτογράφιση.

  • Φωτογραφία, Πλάτων Ριβέλλης, σελ. 133, Εκδόσεις Φωτοχώρος - Φωτογραφικός, Αθήνα 1991
  • Το Βιβλίο του Φωτογράφου, John Hedgecoe, σελ 30, Εκδόσεις Μωρεσόπουλος/Φωτογραφία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία