Οι φωτογραφικοί φακοί ανάλογα με την εστιακή απόσταση που έχουν, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 1) ευρυγώνιους φακούς, 2) κανονικούς (normal)φακούς και 3) τους τηλεφακούς ή φακούς μεγάλης εστιακής αποστάσεως.

Φωτογραφικοί φακοί.

Ευρυγώνιοι φωτογραφικοί φακοίΕπεξεργασία

Οι ευρυγώνιοι φωτογραφικοί φακοί κατηγοριοποιούνται και αυτοί σε τρεις κατηγορίες, τους “fisheye”, τους υπερευρυγώνιους και τους απλούς ευρυγώνιους. Οι “fisheye” φωτογραφικοί φακοί καλύπτουν γωνία 180° και μεγαλύτερη, ενώ η παραμόρφωση που δημιουργούν είναι υπερβολική. Οι υπερευρυγώνιοι φωτογραφικοί φακοί έχουν οπτική γωνία από 100° έως και 85° περίπου, η παραμόρφωση που προκαλούν ελέγχεται ευκολότερα σε σχέση με τους “fisheye”. Οι ευρυγώνιοι φωτογραφικοί φακοί έχουν οπτική γωνία από 90o έως και 60o κατά προσέγγιση, η παραμόρφωση τους είναι μικρή και προσεγγίζουν τους κανονικούς (normal) φακούς.

Κανονικοί (normal) φωτογραφικοί φακοίΕπεξεργασία

Οι κανονικοί (normal) φακοί έχουν οπτική γωνία από 55° μέχρι και 35° κατά προσέγγιση. Οι φακοί αυτοί είναι οι πλέον συνηθισμένοι και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για γενικές φωτογραφίες και φωτογραφίες κάτω από χαμηλό φωτισμό καθώς έχουν μεγάλο διάφραγμα.

Τηλεφακοί/ Φακοί μεγάλης εστιακής αποστάσεωςΕπεξεργασία

Οι τηλεφακοί ή φακοί μεγάλης εστιακής αποστάσεως έχουν οπτική γωνία από 40° μέχρι και 1°. Λόγω του πολύ μικρού βάθους πεδίου που διαθέτουν αυτού του είδους οι φακοί, ο κίνδυνος να βγει “κουνημένη” η φωτογραφία είναι μεγάλος και γι' αυτό συνήθως χρησιμοποιούμε τρίποδο στην φωτογράφιση.


ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Φωτογραφία, Πλάτων Ριβέλλης, σελ. 133, Εκδόσεις Φωτοχώρος - Φωτογραφικός, Αθήνα 1991
  • Το Βιβλίο του Φωτογράφου, John Hedgecoe, σελ 30, Εκδόσεις Μωρεσόπουλος/Φωτογραφία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία