Στην πυρηνική και σωματιδιακή φυσική με τον όρο φωτοπαραγωγή χαρακτηρίζεται η παραγωγή ενός σωματιδίου μετά από αλληλεπίδραση ενός φωτονίου με έναν ατομικό πυρήνα.

Τέτοιες πυρηνικές διεργασίες φωτοπαραγωγής σωματιδίων μπορεί να αφορούν πρωτόνια, σωματίδια α, πιόνια κ.λπ.


ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, τόμ. 60ός, σελ. 300