Τα φωτόφυτα είδη είναι τα φυτά που αντέχουν σε ελαφριά μόνο σκίαση για να αναπτυχθούν και έχουν ανάγκη το ημερήσιο φως.

Παραδείγματα φωτόφυτων ειδών:

Άλλες κατηγορίες ειδών σε σχέση με τις απαιτήσεις τους σε φως είναι τα ημισκιόφυτα είδη και τα σκιόφυτα είδη.