Φύλαντας

(Ανακατεύθυνση από Φύλας)

Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Φύλαντας ή Φύλας είναι γνωστά τα παρακάτω δύο πρόσωπα:


  1. Βασιλιάς των Θεσπρωτών με έδρα του την πόλη Εφύρα. Ο Ηρακλής σκότωσε τον Φύλαντα, κατέστρεψε την Εφύρα και πήρε ως σύζυγό του τη μία θυγατέρα του Φύλαντα, την Αστυόχη. Γιος του Ηρακλή και της Αστυόχης ήταν ο Τληπόλεμος. Ο Φύλαντας αυτός, που αναφέρεται στην Ιλιάδα (Π 191 κ.ε.), είχε και μία άλλη κόρη, την Πολυμήλη, η οποία έκανε παιδί από τον θεό Ερμή.
  2. Βασιλιάς των Δρυόπων που ασέβησε κατά του Μαντείου των Δελφών και σκοτώθηκε και αυτός από τον Ηρακλή, αφού ο τελευταίος συμμάχησε με τους Μαλιείς. Από τη θυγατέρα αυτού του Φύλαντα (που λεγόταν Μήδα), και τον Ηρακλή γεννήθηκε ο Αντίοχος. Είναι φανερή η αναλογία με τον άλλο Φύλαντα και μάλλον είναι η αναπαραγωγή μιας κοινής αρχικής παραδόσεως.


Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969
  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την 6η γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 945