Χάλλε

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Η λέξη Halle (προφ. Χάλλε) στα γερμανικά σημαίνει αίθουσα. Μπορεί να αναφέρεται στα εξής:

Τοπωνύμια στη Γερμανία Επεξεργασία

Τοπωνύμια σε άλλες χώρες Επεξεργασία 
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.