Η αποδιδόμενη κατά ελληνική γραφή λέξη Χαττ είναι αραβική, που κατά κυριολεξία σημαίνει γραφή. Στην τουρκική γλώσσα με τον όρο αυτό ονομάζεται γενικά το αυτόγραφο, και κατ' επέκταση η έγγραφη εντολή. Σε επίσημη χρήση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σήμαινε η ενυπόγραφη διαταγή του Σουλτάνου, σε μορφή Αυτοκρατορικού Διατάγματος.

Στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας φέρονται δύο τέτοια ιστορικά διατάγματα που εκδόθηκαν στην περίοδο του Τανζιμάτ ως μεταρρυθμιστικά διατάγματα: το Χαττ-ι-Σερίφ και το Χαττ-ι-Χουμαγιούν, που είχαν μορφή διακήρυξης. Και τα δύο αυτά εγγυούνταν τη ζωή, την τιμή και την περιουσία όλων ανεξαιρέτως των υπηκόων της Αυτοκρατορίας, ενώ οι παλαιότερες διακρίσεις στον τρόπο ένδυσης, στη φορολογία ακόμη και στη νομική υπόσταση καταργούνταν.

Πηγές Επεξεργασία

  • «Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου» τόμ. 18ος, σελ. 591