Ο Χαίρης (Chaires ) ήταν βασιλιάς της Αιγύπτου. Αναφέρεται μόνο από τον Αιγύπτιο ιερέα και ιστορικό Μανέθωνα στο βιβλίο του Αιγυπτιακά. Βασίλεψε 17 έτη και ήταν ο έκτος βασιλιάς της δεύτερης δυναστείας. Ήταν διάδοχος του Σεθένη ενώ τον ίδιο διαδέχτηκε ο Νεφερχέτης. Από τους αρχαιολόγους ταυτίζεται με τον Kara, το όνομα του οποίου έχει βρεθεί στην Άβυδο και στη Σακκάρα.

Όπως μας πληροφορούν οι Ευσέβιος και Αφρικανός που διέσωσαν τα κείμενα του Μανέθωνα, κατά την ηγεμονία του δεν σημειώθηκε τίποτα αξιοσημείωτο.

ΠηγέςΕπεξεργασία