Ο χαλκομόλυβδος, ή μολυβδόχαλκος, όπως δηλώνει και το σύνθετο όνομά του είναι κράμα χαλκού και μολύβδου με περιεκτικότητα σε μόλυβδο από 25 μέχρι 40%. Χρησιμοποιείται ως αντιτριβικό σε επιφάνειες τριβών, όπου σε περίπτωση υπερθέρμανσης, κατά τη λειτουργία, ο μόλυβδος, ως μαλακότερο στοιχείο, επενεργεί ως λιπαντικό.

Το κράμα αυτό φέρεται συχνότερα και με προσμίξεις κασσίτερου, νικελίου και αντιμονίου.