Χημική μηχανική

Η χημική μηχανική αποτελεί διακριτό, τεχνολογικό και επιστημονικό κλάδο της επιστήμης μηχανικών, στηριγμένο σε αποτέλεσματα και μεθόδους

Η χημική μηχανική αποτελεί διακριτό, τεχνολογικό και επιστημονικό κλάδο της επιστήμης μηχανικών, που ασχολείται με τον σχεδιασμό, τη μελέτη και τη λειτουργία των χημικών εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη μεθόδων βελτίωσης της παραγωγής. Η χημική μηχανική χρησιμοποιεί τις αρχές της χημείας, της φυσικής, των μαθηματικών, της βιολογίας και της οικονομίας για την αποτελεσματική χρήση, παραγωγή, σχεδιασμό, μεταφορά και μετατροπή της ενέργειας και της ύλης. Ο ανάλογα καταρτισμένος επαγγελματίας και επιστήμονας ονομάζεται χημικός μηχανικός. Το έργο του κυμαίνεται από την αξιοποίηση της νανοτεχνολογίας και των νανοϋλικών στο εργαστήριο έως τις βιομηχανικές διεργασίες μεγάλης κλίμακας που μετατρέπουν χημικές ουσίες, πρώτες ύλες, ζωντανά κύτταρα, μικροοργανισμούς και ενέργεια σε χρήσιμες μορφές και προϊόντα.

Η χημική μηχανική περιλαμβάνει έξι κύριους τομείς δραστηριοτήτων επί των αντικειμένων της: την έρευνα, τη μελέτη, την κατασκευή, την παραγωγή, την εκμετάλλευση - εμπορία και τη διοίκηση - διεύθυνση.

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την εξέλιξη της χημικής βιομηχανίας ο γνωστικός αυτός κλάδος διαμορφώθηκε ως ξεχωριστός, σημειώνοντας αλματώδη ανάπτυξη. Εφαρμογή της χημικής μηχανικής απαντάται κυρίως στην πετρελαϊκή βιομηχανία, στη βιομηχανία χημικών και χρωμάτων, στη βιοτεχνολογία, στη βιομηχανία τροφίμων, στη χαρτοποιία, μέχρι και στην πυρηνική βιομηχανία.

  • Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica, τομ.61ος, σελ.110.