Στη Βοτανική και ειδικότερα στα ανθοφόρα φυτά με την ονομασία χιτώνας (integument), φέρεται το καθένα από τα δύο περιβλήματα του σπερματικού πυρήνα των ανθέων εντός του οποίου φέρεται ο εμβρυϊκός σάκκος, στη σπερματοβλάστη (ωάριο φυτών).

Ωάρια φυτών: Αριστερά γυμνόσπερμου που φέρει ένα χιτώνα, και δεξιά αγγειόσπερμου που φέρει διπλό εσωτερικό χιτώνα (integuments)

Τα περισσότερα ανθοφόρα φυτά έχουν δύο χιτώνες, τον εσωτερικό και τον εξωτερικό που, όταν σκληραίνουν, σχηματίζουν την φλούδα του σπόρου.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα" τομ.61ος, σελ.160
  • "Λεξικό Βιολογίας" Collins.