Χλωρικό οξύ

χημική ένωση

Το χλωρικό οξύ, με χημικό τύπο HClO3, είναι οξυγονοοξύ του χλωρίου και επίσημος πρόδρομος των χλωρικών αλάτων. Είναι ισχυρό οξύ (σταθερά διάστασης οξέος ≈ -2.7) και οξειδωτικός παράγοντας.

ΙδιότητεςΕπεξεργασία

Το χλωρικό οξύ είναι θερμοδυναμικά ασταθές.

Στην κατάσταση του κρύου υδατικού διαλύματος το χλωρικό οξύ είναι σταθερό αν η συγκέντρωση του φτάνει μέχρι το 30% περίπου, αν και το χλωρικό οξύ σε ένα υδατικό διάλυμα μπορεί να είναι επίσης σταθερό εάν το ποσοστό συγκέντρωσης του δεν ξεπερνά το 40% εφόσον παρασκευαστεί με προσεκτική εξάτμιση υπό ελαττωμένη πίεση. Με ποσοστά που ξεπερνούν αυτές τις συγκεντρώσεις, τα διαλύματα χλωρικού οξέως αποσυντίθενται για να δώσει μια ποικιλία από προϊόντα. Οι παρακάτω τύποι δίνουν ένα τέτοιο παράδειγμα:

8 HClO3 → 4 HClO4 + 2 H2O + 2 Cl2 + 3 O2
3 HClO3 → HClO4 + H2O + 2 ClO2

ΚίνδυνοιΕπεξεργασία

Το χλωρικό οξύ είναι ισχυρός οξειδωτικός παράγοντας. Οι περισσότερες οργανικές ουσίες και εύφλεκτα υλικά θα κατακαούν αν έρθουν σε επαφή με χλωρικό οξύ.

ΠαραγωγήΕπεξεργασία

Μπορεί να παρασκευαστεί από την αντίδραση του θειικού οξέος με το χλωρικό βάριο. Με κατακρήμνιση το αδιάλυτο θειικό άλας βαρίου αφαιρείται:

Ba(ClO3)2 + H2SO4 → 2 HClO3 + BaSO4

Μια άλλη μέθοδος παραγωγής του είναι η θέρμανση του υποχλωριώδους οξέος, παράγοντας χλωρικό οξύ και χλωριούχο υδρογόνο:

3 HClO → HClO3 + 2 HCl

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Βιβλιογραφία - παραπομπέςΕπεξεργασία