Χονδρική πώληση ονομάζεται η πώληση και αγορά αγαθών , εμπορευμάτων και υπηρεσιών σε μεγάλες ποσότητες (χονδρικώς). Αφορά συναλλαγές κυρίως μεταξύ επαγγελματιών. Στις συναλλαγές αυτές εκδίδεται τιμολόγιο ή σε λιγότερες περιπτώσεις απόδειξη ταμειακής μηχανής. Ο σκοπός μιας τέτοιας εμπορικής συναλλαγής είναι η μεταπώληση των προϊόντων ή η διάθεση τους ως δώρο προς τους πελάτες.[εκκρεμεί παραπομπή]