Χορασάν

επαρχία του Ιράν


Το Χορασάν είναι περιοχή στο ανατολικό Ιράν, αλλά ιστορικώς αναφέρεται σε μια μεγαλύτερη περιοχή ανατολικά και βορειοανατολικά της παλαιάς Περσικής Αυτοκρατορίας (Μεγάλο Χορασάν). Το όνομα Χορασάν είναι περσικό και σημαίνει "από εκεί όπου ανατέλλει ο ήλιος". Το όνομα δόθηκε στην ανατολική αυτή επαρχία της Περσίας κατά τη διάρκεια της Αυτοκρατορίας των Σασσανιδών.

Το Χορασάν στο σημερινό Ιράν

Το Χορασάν είναι διάσημο παγκοσμίως για τον κρόκο και τη βέρβερη που παράγονται στις νότιες περιοχές της επαρχίας. Η παραγωγή είναι περισσότερο από 170 τόνους το χρόνο. Το Χορασάν είναι επίσης διάσημο για τα χαλιά του.