Στην επίπεδη γεωμετρία χορδή είναι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία μιας καμπύλης.

Η κόκκινη γραμμή BX είναι μια χορδή.

Χορδή επαφών είναι αυτή που συνδέει τα σημεία επαφής δυο εφαπτόμενων που φέρονται από ένα εξωτερικό σημείο μιας κωνικής τομής. Λέγεται πολική του σημείου αυτού ως προς τη θεωρούμενη κωνική.

Συμπληρωματικές χορδές σε μια κωνική τομή είναι αυτές που ξεκινούν από το ίδιο σημείο της και καταλήγουν στα πέρατα μιας διαμέτρου της.