Στη μουσική, χορδή είναι εύκαμπτη, ελαστική, ισχυρά τεντωμένη κλωστή (δερμάτινη ή μεταλλική), που χρησιμοποιείται στα έγχορδα όργανα ως πηγή για παραγωγή ήχων. Οι χορδές, ανάλογα με τα όργανα, είναι απλές μεταλλικές (χαλύβδινες) ή περιτυλιγμένες και νηματοειδείς (από έντερα ζώων). Αυτού του είδους η κατασκευή δίνει στις χορδές ειδικό βάρος και επομένως ελαφρύτερο ή βαρύτερο ήχο.

Μεταλλικές χορδές σε ταστιέρα βιολιού