ΗwR8
Χου "ḥw" σε ιερογλυφικά

Στην Αιγυπτιακή μυθολογία ο Χου είναι η θεοποίηση της πρώτης λέξης, του Λόγου της δημιουργίας, που λέγεται ότι είπε ο Ατούμ κατά την εκσπερμάτισή του, ή στον αυτό-ευνουχισμό του κατά την αυνανιστική πράξη της δημιουργίας της Εννεάδας.

Ο Χου και η Ρενενουτέτ.

Ο Χου αναφέρεται ήδη στα Κείμενα των Πυραμίδων (PT 251, PT 697) του Αρχαίου Βασιλείου ως σύντροφος του νεκρού Φαραώ. Μαζί με τον θεό Σία, αναπαριστάται στη συνοδεία του Θωθ, με τον οποία επίσης ταυτίζεται κάποιες φορές.

Κατά το Μέσο Βασίλειο, όλοι οι θεοί συμμετέχουν στον Χου και τον Σία, και σχετίζοντι με τον Φθα, που δημιούργησε το σύμπαν προφέροντας τη λέξη της δημιουργίας. Ο Χου αναπαριστάται με ανθρώπινο σχήμα, ως γεράκι, ή ως άνθρωπος με κεφάλι κριαριού.

Κατά το Νέο Βασίλειο, ο Χου και ο Σία μαζί με τον Χέκα, την Ιρέρ και τη Σεντζέμ ήταν μέλη των δεκατεσσάρων δημιουργικών δυνάμεων του Άμων-Ρα. Μέχρι την Πτολεμαϊκή περίοδο ο Χου είχε συγχωνευτεί με τον θεό Σου (αέρας).

Παραπομπές

Επεξεργασία
  • Wilkinson, R. H., Die Welt der Götter im Alten Ägypten. Glaube - Macht - Mythologie, Stuttgart 2003