Μετά τις τελευταίες αυθαιρεσίες που σημειώθηκαν, λόγοι αυτοσεβασμού μου επιβάλλουν μία οριστική αποστασιοποίηση από το δημιουργικό κομμάτι της ΒΠ.