Εγώ και η συνεισφορά μου στο εγχείρημα. Την Τετάρτη 29 Μαΐου του 2019 συμπλήρωσα 1.001 νέα λήμματα (υφιστάμενα) στην ελληνική ΒΠ.