Αληθώς δαιμόνιον υπήρξε Το μικρόν ελληνικόν έθνος όλως πνεύμα και σοφία! Αλεχάντρο Υγριέκα Αληθώς δαιμόνιον υπήρξε Το μικρόν ελληνικόν έθνος όλως πνεύμα και σοφία! Αλεχάντρο Υγριέκα
Αληθώς δαιμόνιον υπήρξε
Το μικρόν ελληνικόν έθνος
όλως πνεύμα και σοφία!

Αλεχάντρο Υγριέκα