ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
            Paradeigma.jpg                      
                                ΙΒΡΥΘΙΚΕ :24 ιουλιου 2012
                                ΙΒΡΥΤΕΣ :Γεωργιος 
                                     /Εφη τριανταφυλλου
                                ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ:Εφη|Γεωργιος
                                ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡ.ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ