Πληροφορίες
el Αυτός ο χρήστης έχει ως μητρική γλώσσα την Ελληνική.
Αυτός ο χρήστης ζει στην Ελλάδα.

Θέματα που δημιούργησα και έχω συνεισφέρει Επεξεργασία

  1. Ζωροαστρισμός
  2. Χρυσή αυγή