Ερασιτέχνης Βικιπεδιστής, λάτρης της Wikipedia της ελεύθερης και δωρεάν διάδοσης του πολιτισμού, της πληροφορίας και της γνώσης.