|ΟΝΟΜΑ = ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |ΕΠΩΝΥΜΟ = ΜΑΡΑΝΤΗΣ |ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ = 09/03/1971