Έλληνας χρήστης της βικιπαιδειας. Έχει ξεκινήσει με διορθώσεις σε διάφορα θέματα.