Αυτός ο χρήστης έχει πανεπιστημιακή μόρφωση. Αυτός ο χρήστης γνωρίζει νομικά και οικονομικά. Αυτός ο χρήστης γνωρίζει άριστα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και καλά γερμανικά και τουρκικά.