ΑΥΤΟΣ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ... ΧΡΗΣΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!!!