Όνομα  : Νίκος

Επίθετο  : Ζαφειρόπουλος

Τόπος Γέννησης  : Αθήνα

Τόπος Διαμονής  : Ζάκυνθος

Επάγγελμα  : Εκπαιδευτικός ( Μαθηματικός )