Αγαπημένα Θέματα:

Η/Υ
Το αγαπημένο θέμα αυτού του χρήστη είναι η Επιστήμη των Υπολογιστών.

Το αγαπημένο θέμα αυτού του χρήστη είναι η βιολογία.
Αγαπημένο θέμα: Μαθηματικά
Άλλα Ενδιαφέροντα:

Αυτός ο χρήστης ασχολείται με την Βιοπληροφορική.
Αυτός ο χρήστης ασχολείται με τoν Παράλληλο προγραμματισμό.
Αυτός ο χρήστης ασχολείται με την 1520@tellasgrΚρυπτογραφία.
Αυτός ο χρήστης ασχολείται με την Ηλεκτρονική.

93.https.Follow.nikos.maniatis@

Γλώσσες:

el Αυτός ο χρήστης έχει ως μητρική γλώσσα την Ελληνική.
en-4 This user speaks English at a near-native level.
de-2 Dieser Benutzer hat fortgeschrittene Deutschkenntnisse

Προγραμματισμός:

cpp-3 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε προχωρημένου επιπέδου C++ προγραμματισμό.
html-3 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε προχωρημένου επιπέδου html προγραμματισμό.
sql-2 Αυτός ο χρήστης μπορεί να συνεισφέρει σε μέτριου επιπέδου sql προγραμματισμό.


Διάφορα

ΑΠΘ Αυτός ο χρήστης είναι φοιτητής του ΑΠΘ.
Ο χρήστης είναι πολίτης της Γης.

Λογισμικό που χρησιμοποιώ:

Αυτός ο χρήστης χρησιμοποιεί Linux.
Αυτός ο χρήστης χρησιμοποιεί την διανομή Ubuntu.
Αυτός ο χρήστης χρησιμοποιεί το γραφικό περιβάλλον Gnome.
Αυτός ο χρήστης συνεισφέρει χρησιμοποιώντας Firefox 2.
Αυτός ο χρήστης γράφει προγράμματα με το Kdevelop.
Αυτός ο χρήστης γράφει CD/DVD με το K3b.
Αυτός ο χρήστης ακούει μουσική με το Amarok.
Αυτός ο χρήστης επεξεργάζεται εικόνες με το Gimp.