Αυτός ο λογαριασμός χρήστη είναι ένα bot που ελέγχεται από τον χρήστη Dead3y3.

Χρησιμοποιείται για τη συντήρηση της Βικιπαίδειας ή την πραγματοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών που είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν χειροκίνητα.
Διαχειριστές: αν αυτό το bot δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ή προκαλεί προβλήματα, μπορείτε να του επιβάλετε φραγή.


Περιγραφή: Bot για τον εντοπισμό, προσθήκη, αφαίρεση και διόρθωση συνδέσμων interwiki. Δοκιμαστικά: Αυτόματα μηνύματα καλωσορίσματος στις σελίδες των νέων χρηστών.